Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Koncept inovativnog uparivanja ponude i potražnje nekretnina: Pojednostavljeno posredovanje u kupoprodaji nekretnina

U ovoj knjizi se objašnjava revolucionarni koncept portala (aplikacije) za uparivanje ponude i potražnje nekretnina dostupnog u cijelom svijetu sa obračunom znatnog potencijala prodaje (milijardu dolara), koji je integrisan u softver agencija za nekretnine, uključujući procjenu nekretnina (potencijal prodaje od trilion dolara).
To znači da posredovanje u kupovini ili iznajmljivanju stambenih i komercijalnih nekretnina, bez obzira da li vlasnik u njima boravi ili su iznajmljene, može biti efikasno uz uštedu vremena. To je budućnost inovativnog i profesionalnog posredovanja u kupoprodaji nekretninama za sve agente za nekretnine i vlasnike imovine. Uparivanje ponude i potražnje nekretnina radi u gotovo svim zemljama, a čak i između zemalja.

You will get a EPUB (2MB) file

€ 3.99

3.99

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...