Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Завръщането на свещеното познание на катара

Настоящата книга е написана с цел да запознае българските читатели с информацията, която се съдържа в лекции, книги и писмени ръководства, чийто автор е Йеша Ашаяна и Съюза на Пазителите. Тематиката обхваща духовните светове(измеренията), фините тела на човека и космоса, енергийни честоти, мултиизмерна структура на човек, ДНК активация, предназначение на свещените места на Земята, извънземни раси и отношенията помежду им, мисия и произход на човешката раса, пред-древна история на човечеството, индиго и илюминати расите на Земята…
Откъде да започнем да изучаваме тези многопластови явления и какво ще служи като образец да проверяваме тяхната достоверност? Авторът, Александър Миланов е намерил отговора за себе си и той се състои в задълбоченото разбиране на функционирането на катара мрежата.
Издател - Фондация „Граждани на Новата епоха“ - newagecitizens.org

You will get a EPUB (1MB) file

€ 4.99

4.99

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...