Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

6-max Online Cash Preflop Ranges 100bb

Range preflop chơi cash game được tính toán rất chi tiết bằng solver cho hầu hết các tình huống (RFI, vs RFI, vs 3Bet, vs 4Bet, Cold vs 3Bet, Squeeze, vv...) với mức stack size chuẩn 100bb. Ranges được solve bởi monker, với mức rake 4% cap 0.3bb (tương ứng mức ~1000NL trên Pokerstars). Hiện giờ rangeconverter đang bán bộ range tương tự với giá ~$800. Format của range là dạng ảnh (tương tự hình trên - RFI từ LJ và LJ vs 3bet từ BB). Ai chơi cash online thì đây sẽ là tài liệu cực kỳ quý giá.

Thanh toán trực tiếp bằng Master/Visa card hoặc paypal qua nút bên. Hoặc chuyển khoản 1.150.000 VND đến:
- Trần Đức Ngọc, Vietcombank, Số TK: 0071001138142, PGD TPHCM
- Trần Đức Ngọc, VPBank, Số TK: 106276897, Chi nhánh TPHCM
Nội dung chuyển khoản: "preflop 100b + email của bạn".

You will get a ZIP (12MB) file

$ 49.00

$ 49.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...