Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Arta decorarii platourilor si mesei

By Dinculescu Maxim

Dac? este adev?rat c? pl?cerea ochilor face cât pl?cerea gustului, gastronomia este întov?r??it? obligatoriu de arta prezent?rii farfuriilor ?i platourilor la mas?.
     Decorarea mânc?rurilor aduce în fapt un rafinament suplimentar buc?t?riei pe care o facem pentru familie sau pentru invita?i, o not? care va fi semnul dorin?ei de a prezenta o mâncare pl?cut? celor dragi.
     Admira?ia pe care o suscit? spectacularele decoruri , adesea f?cute din produse simple prezente în orice pia??, din care ve?i g?si în aceast? lucrare destule exemple, este un martor elocvent.
     În acela?i timp, tinere, amuzante ?i moderne, decorurile pe care vi le propune maestrul Jean-Pierre Devigon intereseaz? în egal? m?sur? gospodina cât ?i buc?tarul aflat în c?utarea de idei originale pentru a pune în valoare re?ete tradi?ionale sau produse culinare ie?ite din imagina?ia lor…
     Antreurile zilnice pe baz? de crudit??i de pe?te sau de mezeluri , ou? simple în coaj? sau felii de pepene, p?s?ri, c?rnuri sau fripturi, deserturi, mesele zilnice ca ?i cele de s?rb?toare , vor lua dimensiuni nemaiv?zute de cor?bii, de maci ro?ii de câmp, nasturi de aur, trandafiri sau… fructe de pin !
     Decorurile de platouri sau farfurii pentru micile sau marile ocazii, preg?tirea bufetelor ?i recep?iilor, plierile de ?erve?ele special pentru platouri sau pentru decorarea mesei, totul este detaliat , explicat ?i ilustrat pentru ca fiecare s? devin?, f?r? dificultate, un adept fervent al artei culinare.

You will get a PDF (11MB) file

€ 2.75

2.75

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...