Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

MTT Ranges 15-20-30-40-60-100bb

Range preflop chơi MTT (tournament) được tính toán rất chi tiết bằng solver cho hầu hết các tình huống (RFI, vs RFI, vs 3Bet, vs 4Bet, Cold vs 3Bet, Squeeze, vv...) với 6 mức stack size: 15bb, 20bb, 30bb, 40bb. 60bb, 100bb, bàn 8 người, 12.5% ante. Ranges được solve bởi monker. Hiện giờ rangeconverter đang bán bộ range tương tự với giá ~$2899 (https://rangeconverter.com/solution_formats/mtt-complete-preflop-solution-monkerviewer-ranges). Format của range là dạng monker, có nghĩa bạn có thể tự xem bất cứ tình huống nào mình muốn qua phần mềm monkerviewer (miễn phí) download tại https://monkerware.com/viewer.html.

Thanh toán trực tiếp bằng Master/Visa card hoặc paypal qua nút bên. Hoặc chuyển khoản 2.3 triệu VND đến:
- Trần Đức Ngọc, Vietcombank, Số TK: 0071001138142, PGD TPHCM
- Trần Đức Ngọc, VPBank, Số TK: 106276897, Chi nhánh TPHCM
Nội dung chuyển khoản: "preflop mtt + email của bạn".

You will get a RAR (127MB) file

$ 99.00

$ 99.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...