Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

CIA'nın Büyük Operasyonları - Mark Zepezauer

Elinizdeki kitapta CIA'nın en büyük 42 suçu özetlenerek anlatılıyor. Yasadışı, kanlı faaliyetlerin bu özeti bile, bağımsızlık, özgürlük ve adalet yanlısı herkesin kemiklerini sızlatmaya yeter. CIA'nın bir istihbarat toplama örgütü olduğu düşüncesi, CIA'nın en büyük propaganda zaferidir. Merkezi Haber Alma Ajansı adına rağmen, CIA'nın temel işlevi, gerçekte, ekonomik savaşı, darbeleri, suikastları ve hatta soykırımı da içeren örtülü ve gizli operasyonları yürütmektir. Örtülü operasyonlar CIA'nın can damarıdır.

In your book, 42 ​​major CIA crimes are summarized and described. This summary of illegal, bloody activities is enough to wipe the bones of anyone who supports independence, freedom and justice. The idea that the CIA is an intelligence gathering agency is the CIA's biggest propaganda victory. Despite the name of the Central News Agency, the main function of the CIA is to carry out implicit and covert operations, including economic war, coups, assassinations and even genocide. Disguised operations are the lifeblood of the CIA.

You will get a PDF (546KB) file

$ 2.50

$ 2.50

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart