Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

350k Hands của Otb_RedBaron

Otb_RedBaron được thừa nhận rộng rãi như người giỏi poker nhất thế giới từ 2014 đến 2018 trước khi bị soán ngôi bởi LlinusLlove. Đây là bộ sưu tập 350k hands của Otb_RedBaron đánh cash game online. Nghiên cứu cách đánh của cao thủ là phương pháp nhanh nhất để tiến bộ.

Đọc thêm về Otb_RedBaron: https://vietpoker.org/news/players/nguoi-gioi-poker-nhat-gioi/

Xem coach Jul phân tích cách chơi của Otb_RedBaron trong 1 tình huống: https://www.facebook.com/vietpokerorg/posts/424883408092349

Chú ý: bạn cần 1 phần mềm đọc hands, chẳng hạn Poker Tracker, Holdem Manager, Hand2Note hoặc Universal Replayer (free) để xem hands.

Thanh toán trực tiếp bằng Master/Visa card hoặc paypal qua nút bên. Hoặc chuyển khoản 1.390.000 VND đến:
- Trần Đức Ngọc, Vietcombank, Số TK: 0071001138142, PGD TPHCM
- Trần Đức Ngọc, VPBank, Số TK: 106276897, Chi nhánh TPHCM
Nội dung chuyển khoản: "redbaron + email của bạn".

You will get a ZIP (35MB) file

$ 59.00

$ 59.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...