Bùi Tuấn Anh

Bùi Tuấn Anh, sáng lập OVANET, kênh phân phối dược phẩm, là người rất yêu thích marketing và kiếm tiền tự động và là chuyên gia xây dựng hệ thống kinh doanh trên internet.
http://www.buituananh.com