Family & Friends International

ÄR EN KRISTEN ORGANISATION SOM ARBETAR FÖR ATT ÄKTENSKAP OCH FAMILJER KAN LEVA ETT LIV I ÖVERFLÖD AV KÄRLEK, GLÄDJE OCH FRID. Äktenskap och familjer lever idag under starkt tryck och under stor press i vårt samhälle. Många familjer är trasiga och många äktenskap slutar i skillsmässa. Modern livstil och kultur gör det svårt att leta sig fram till en balancerad vardag. Att leva i världen men inte av den ser många som svårt. Men det behöver inte vara så. Gud har svaren och möjligheterna och hans hjärta är att upprätta och utrusta hans barn. Han är vägen! Ett lyckligt äktenskap och en enad trygg och kärleksfull familj skapar en miljö och ett hem där alla i familjen kan leva ett överflödande liv. Det är så vi tillsammans förändrar bostadsområden, städer och nationer. Det är så vi tillsammans förändrar vår värld. Det börjar alltid i familjen.
http://www.valkommenkaos.se