"fjalëtejetës"

Libra të krishterë klasikë dhe modernë të cilët mund t'i shkarkoni në formate të ndryshme elektronike për t'ju ndihmuar që të mësoni nga urtësia e atyre që kanë ecur para jush në shtegun e besimit!
http://www.fjaletejetes.com