Human Insight Oy

Human Insight Oy valmentaa yksilöitä ja yrityksiä kohti parempaa henkistä hyvinvointia ja työhyvinvointia sekä konsultoi yrityksiä HR-prosesseissa.
https://www.humaninsight.fi