Your Cart

How to Find Your Ancestors from Bucharest: a guide for identifying, interpreting and understanding online and offline genealogical resources

$10.00
$19.00
On Sale

About Andrei Popescu / Despre Andrei Popescu

[EN] Andrei Popescu is an independent researcherdoctor of history and author of seven published books, plus many other studies or articles. He was named "The Researcher of the Year" by the Romanian National Archives for two consecutive years (2019 and 2020) "for the contributions to the valorisation of the documents kept by the National Archives of Romania". Specializing in the modern history of Romania (18th-20th centuries), his research focuses mainly on the following segments: micro-histories, biographies, genealogies, and political elites. He can be followed on Facebook or other social media (you can find the list in the About.me profile). For on-demand historical or genealogical research, you can contact him via the English section of the site scriemistoriata.com.


[RO] Andrei Popescu este doctor în istoriecercetător independent și autor de studii destinate publicării sau circuitului privat. A fost numit „Cercetătorul anului” de Arhivele Naționale ale României pentru doi ani consecutivi (2019 și 2020), „pentru contribuțiile în domeniul valorificării documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naționale ale României”. Este specializat în istoria modernă a României (secolele XVIII-XX), cercetările sale concentrându-se mai ales pe următoarele segmente: microistorii, biografii, genealogii, elite politice. A publicat până în prezent șapte cărți, printre care: Elita Basarabiei la 1917-1918. Zece personalități care au făcut Unirea (Editura Minerva, 2018), Jean Miclescu. Boierul de la Călinești (Editura Humanitas, 2019), Grigore Filipescu. Viața, activitatea și năzbâtiile unui om politic controversat (Editura Vremea, 2020) și Călătorind prin istorie, alături de strămoși. Povești cu țărani, preoți, învățători, negustori și meșteșugari din secolele XVIII-XX (self-publishing, 2020). Pe blogul „Oameni și locuri din trecut” publică mici fragmente de istorie despre oameni, comunități, ulițe, mahalale, case, obiceiuri, întâmplări, afaceri și alte subiecte „mărunte” din viața secolelor trecute. Poate fi urmărit pe Facebook sau pe alte rețele sociale (găsiți lista în profilul About.me). Pentru cercetări istorice sau genealogice la cerere, îl puteți contacta prin site-ul scriemistoriata.com.