phùng văn đoàn

Phùng văn đoàn- thủ lĩnh makerting +Liên tục nâng cấp cải thiện bản thân +Trao đi giá trị phục vụ cộng đồng +Tạo cộng đồng thủ lĩnh làm đẹp cho đời +Tạo nên cộng đồng makerting làm giàu chính đáng
https://www.facebook.com/doan.phung.106