Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Hướng dẫn tiếp thị lại google

BỘ TÀI LIỆU GỒM VIDEO VÀ EBOOK HƯỚNG DẪN TIẾP THỊ LẠI

- Tiếp thị lại – Remarketing là tính năng cho phép bạn tiếp cận những người đã truy cập vào trang web của bạn trước đây và hiển thị cho họ các quảng cáo có liên quan trên web hoặc khi họ tìm kiếm trên Google.

Ví dụ: Khi mọi người rời khỏi trang web của bạn mà không mua bất kỳ sản phẩm nào, tiếp thị lại giúp bạn kết nối lại với những khách hàng tiềm năng này. Bạn thậm chí có thể hiển thị cho họ thông điệp hoặc phiếu mua hàng được điều chỉnh cho phù hợp sẽ khuyến khích họ quay lại trang web của bạn và hoàn tất mua hàng

You will get a ZIP (90MB) file

$ 5.00

$ 5.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...