ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ

Γεννήθηκε το 1977. Έλαβε πτυχίο (2000), μεταπτυχιακό δίπλωμα (2002) και διδακτορικό δίπλωμα (2012) στη νεότερη ιστορία από το τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση και του Ι.Κ.Υ. Έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Πρόγραμμα ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ) και στο Κέντρον Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Κυριότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις Διδακτορική Διατριβή: Έλληνες διπλωμάτες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: Ο Κωνσταντίνος Καρατζάς ο Μπάνος και το ταξίδι του στην Πρωσία 1790-1792, τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., 2012. http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/26340#page/1/mode/2up Βιβλία: 1.Ο Αναστάσιος Μιχαήλ ο Μακεδών και ο Λόγος περί Ελληνισμού, Αθήνα 2014. 2.Ο Μεγαλέξανδρος στην Τουρκοκρατία, Θεσσαλονίκη 2012.
https://sxismi.blogspot.com