Author Lesli Richardson (aka Tymber Dalton)

Lesli Richardson is the author behind the curtain of her more wild-child and better-known pen name, Tymber Dalton.
http://www.tymberdalton.com